wwpcm: "Dal Negro" (Italy), since 1928, About
see also regional patterns

Tarot, Tarock & Cartomancy update 20.04.2022
Views decks update 01.06.2024
since
?
standard
d04823
update 01.08.2005
since
?
standard joker
d02663
update 07.03.2004
since
?
standard joker
d04826
update 06.01.2012
since
?
advertising decks with standard courts
d14722
update 12.07.2019
since
?
No.98 "Genovesi"
d04976
update
20.08.2005
since
?
Berlin pattern
d16418
update 23.08.2017
since
?
Paris pattern
d07177
update
26.06.2007
since
?
"Fendi"
d13044
update 27.10.2019
? "?"
d22320
update 10.05.2021
? "Hyundai"
d
d10604
update
19
.09.2009
? "Il Giobo di Notre Dame"
d07184
update
30.06.2007
? "Paperdream"
d21393
update 17.03.2020
? "Renault"
d22870
update 10.03.2022
? "Sarde"
d07232
update
26.07.2007
? "Sigilli"
d21413
update 15.04.2020
? "Trente et Quarante"
d04454
update 19.03.2005
1964 "Nuoresi"
d18800
update 10.12.2017
1966 "Jass"
d00143/01D
update 07.04.2022
since
1968
"Vienna 1"
d04872
update
27.07.2005
1971 "Piquet No. 26 S"
d22866
update 07.04.2022
1973 "ENI 3"
d09700
update
24.02.2009
1979 "Lo Zodiaco"
d22475
update 01.07.2021
1980 "Charta"
d07231
update
25.07.2007
1981 "Jeu de Corse"
d07034
update
20.05.2007
1982 "Novecento"
d01524
update 28.11.2002
1982 "Zodiac"
d14092
update 09.12.2013
1983 "Vallee D'Aoste"
d06759
update 17.06.2007
1985 "Allegro Indovino"
d14998
update 18.09.2014
1985 "Pirandello"
d04640
update 07.05.2005
1985 "Se Si Può"
d22676
update 04.09.2021
1986 "Il Demone Del Gioco"
d14987
update 28.08.2014
1986 "RAI"
d22576
update 28.08.2021
1987 "Arcimboldo"
d13886
update
27
.04.2013
1987 "Palazzo Grassi"
d13021
update
08.05.2012
1989 "Celti"
d14733
update 17.05.2014
1990s "I Fenici"
d12543
update
23.10.2011
1997,
2002
"Suedtiroler Wattkarten"
d16856
update 05.11.2020
1998 "La Societa "Del Sandrone"
d14523
update 04.04.2014
2000 "Manara Game"
d02408
update 21.12.2003
2000 "Manara Hard Game"
d02409
update 21.12.2003
2004 "Circo Fortuna"
d16003
update 04.06.2015
2008 "Play and say"
d12379
update
09.08.2011
2015 "Expo Milano 2015"
d15610
update 15.03.2015
2017 "La Gazzetta dello Sport"
d19867
update 20.10.2018
2023 "Bolognesi"
d23974
update 17.09.2023